Suunnittelutarveratkaisu nähtävillä

Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella aurinkopuistohankkeen naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa, varataan mahdollisuus tehdä muistutus hankkeen johdosta. Tätä varten Koppelonevan suunnittelutarveratkaisun hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 20.3.-3.4.2024 Alajärven kaupunginkirjastossa (Kirkkotie 7) ja kaupungin kotisivuilla.

Koppeloneva sijaitsee noin 18 kilometriä Alajärven kaupungin keskustaajamasta koilliseen, Luoma-ahon ja Koivumäen kylien välimaastossa lähellä Vimpelin kunnan rajaa. Alueen pinta-ala on noin 49 hehtaaria ja

Lue lisää
12.1.2024

Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuistoa Alajärvelle

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuiston rakentamista Koppelonevalle, joka sijaitsee Alajärven koillisosassa. Tätä varten yhtiö hakee Alajärven kaupungilta suunnittelutarveratkaisua. Lisäksi…