12.1.2024

Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuistoa Alajärvelle

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuiston rakentamista Koppelonevalle, joka sijaitsee Alajärven koillisosassa. Tätä varten yhtiö hakee Alajärven kaupungilta suunnittelutarveratkaisua. Lisäksi alueella on käynnistetty ympäristö- ja rakennustapaselvitykset.

”Selvitysten perusteella saamme tietää, millaisia luontoarvoja alueella on ja kannattaako hanketta rakentaa. Paneelit ovat matalia. Siksi ne eivät näy kauas”, kertoo Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto.

Pohjan Voiman tavoitteena on rakentaa alueelle aurinkopuisto, jonka teho on yhteensä noin 45 MW. Suunniteltu aurinkovoimala on järkevän kokoinen: tarpeeksi suuri ollakseen kaupallisesti järkevä ja riittävän pieni sopiakseen paikallisiin olosuhteisiin. Parhaimmillaan se voisi tuottaa sähköä 2 200 omakotitalon tarpeisiin.

Suunniteltu hankealue on laajuudeltaan noin 50 hehtaaria, ja se sijaitsee Savonjoen eteläpuolella. Vimpelin kunnan rajalle on matkaa 2,5 kilometriä.

Tomi Mäkipelto kertoo aurinkopuistojen sopivan erityisen hyvin Koppelonevan kaltaisille alueille, joita on vaikea hyödyntää muulla tavoin.

”Olisi hienoa valjastaa Suomen joutomaat tuottamaan vähäpäästöistä ja edullista energiaa, joka auttaa meitä myös ilmastotyössä.”

Ympäristöselvitykset ja maaperätutkimukset alueella ovat parhaillaan käynnissä. Jos selvitykset osoittavat, että aurinkopuisto voidaan toteuttaa, hankkeelle haetaan rakennuslupa ja tehdään lopullinen investointipäätös. Rakennustyöt alkavat aikaisintaan 2026.

Pohjan Voima on uusiutuvaan energiaan erikoistunut suomalainen yhtiö, joka suunnittelee ja toteuttaa aurinkovoiman ohella tuulipuistoja. Pohjan Voiman strateginen kumppani on ruotsalainen pörssiyhtiö Arise, joka omistaa Pohjan Voiman yhdessä vakuutusyhtiö LähiTapiolan ja toimivan johdon kanssa.

LISÄTIEDOT

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima Oy
+358 50 370 4092

Suunnittelutarveratkaisu nähtävillä

Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella aurinkopuistohankkeen naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa, varataan mahdollisuus tehdä…