Suunnittelutarveratkaisu nähtävillä

Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella aurinkopuistohankkeen naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa, varataan mahdollisuus tehdä muistutus hankkeen johdosta. Tätä varten Koppelonevan suunnittelutarveratkaisun hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 20.3.-3.4.2024 Alajärven kaupunginkirjastossa (Kirkkotie 7) ja kaupungin kotisivuilla.

Koppeloneva sijaitsee noin 18 kilometriä Alajärven kaupungin keskustaajamasta koilliseen, Luoma-ahon ja Koivumäen kylien välimaastossa lähellä Vimpelin kunnan rajaa. Alueen pinta-ala on noin 49 hehtaaria ja sinne suunnitellaan enintään noin 45 MWp:n aurinkovoimalaa.

Aurinkovoiman tuotanto on suunniteltu liitettävän kantaverkkoon maakaapelilla Suolasalmenharjun tuulipuiston kautta. Koppelonevalta tuleva maakaapelireitti kulkee pääasiassa tien vieressä. Poikkeuksena on Savonjoen ylitys, jossa reitti kulkee noin 300 metriä metsäalueella.

Mikäli naapureilla tai muilla on hakemusten johdosta huomautettavaa, huomautuksen voi jättää kirjallisena viimeistään 3.4.2024 klo 15 mennessä osoitteeseen Alajärven kaupunki, Alvar Aallontie 1, 62900 Alajärvi tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@alajarvi.fi.

LISÄTIEDOT
Kirsti Kantokoski
Kaavoitussihteeri, Alajörvi
+358 40 1591 766
kirsti.kantokoski@alajarvi.fi

Jenny Jungar
Projektipäällikkö, Sweco Finland
+358 40 649 5260
jenny.jungar@sweco.fi

12.1.2024

Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuistoa Alajärvelle

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuiston rakentamista Koppelonevalle, joka sijaitsee Alajärven koillisosassa. Tätä varten yhtiö hakee Alajärven kaupungilta suunnittelutarveratkaisua. Lisäksi…