Elinvoimaa sähköstä.

Aurinko on ehtymätön puhtaan ja edullisen energian lähde. Suunnittelemme Alajärvelle aurinkopuistoa, jolla on tärkeä tehtävä. Tuotamme suomalaisille kodeille ja teollisuudelle edullista sähköä paikallisia ihmisiä ja luontoa kunnioittaen.

51
Selvitysalueen pinta-ala, ha
45
Hankkeen kokonaisteho (enintään, MW)
2027
Tuotannon suunniteltu aloitus

Näin hanke etenee

2023
Hankkeen valmistelu
2023
Luontoselvitykset ja maaperätutkimukset
2023-2024
Tarkempi suunnittelu ja tuotannon mallinnus
2/2024
Suunnittelutarveratkaisu
2025
Rakennusluvat
Hankkeen valmistelu rakentamisvalmiuteen
2026
Investointipäätös
Rakentaminen
2027
Sähköntuotanto alkaa

Kuuntelemme ja parannamme.

Aurinkopuiston suunnittelu omaan kuntaan voi herättää kysymyksiä. Vastaamme puheluihin, kuuntelemme ja parannamme suunnitelmia. Te olitte täällä ensin – näin ajattelemme. Pitkä kokemus energia-alalta takaa sen, että asiat sujuvat ja työt etenevät.

Koppelonevan vanha turvetuotantoalue soveltuu aurinkosähkön tuotantoon hyvin. Tuotantopotentiaali on hyvä ja sähköliitynnässä voidaan hyödyntää viereisen tuulipuiston tulevaa sähköasemaa. 

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto, Pohjan Voima

lisätietoja

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja
050 370 4092
tomi.makipelto@pohjanvoima.fi

Sami Merelä
Projektipäällikkö
050 911 8369
sami.merela@pohjanvoima.fi

Hankealueen sijainti

Hyödymme yhdessä.

Kun rakentaminen alkaa, mahdollisimman suuri osa työstä ohjataan paikallisille yrityksille. Koppelonevan aurinkopuisto tuottaa verotuloja Alajärven kunnalle pitkälle tulevaisuuteen.